Komornik Sądowy

Marcin Osiczko

UWAGA:

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ INFORMACJAMI O OSOBIE LUB OSOBACH PODSZYWAJĄCYCH SIĘ ZA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH, INFORMUJĘ, IŻ KOMORNIK MARCIN OSICZKO DOKONUJE OBWIESZCZEŃ O LICYTACJACH PUBLICZNYCH RUCHOMOŚCI WYŁĄCZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ KANCELARII TJ. WWW. KOMORNIK-OSICZKO.PL ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ KRAJOWEJ RADY KOMORNICZEJ.

KOMORNIK NIE ZAMIESZCZA OBWIESZCZEŃ O LICYTACJACH RUCHOMOŚCI NA PORTALACH AUKCYJNYCH/OGŁOSZENIOWYCH.

ZAZNACZAM PONADTO, IŻ JEDYNYM RACHUNKIEM BANKOWYM KOMORNIKA JEST RACHUNEK W BANKU PKO BANK POLSKI S.A. O NASTĘPUJĄCYM NR:

65 1020 1026 0000 1602 0203 6564

Dokumenty

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel
powinien złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem
wykonawczym, czyli dokumentem stwierdzającym obowiązek,
zaopatrzonym w klauzulę wykonalności, która stanowi jego
niezbędny element.

Wypełniony wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego
należy złożyć w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym.
Ponadto wierzyciel może podać wszelkie możliwe informacje,
np. PESEL, NIP, REGON, nr dowodu dłużnika, bank w którym
dłużnik posiada rachunek, przedsiębiorstwa z którym zawiera
transakcje, numer rejestracyjny pojazdu którym dłużnik się porusza.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku
dłużnika, stosownie do art 797 (1) KPC może zlecić komornikowi
poszukiwanie majątku.Komornik Warszawa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie Marcin Osiczko. Kancelaria Komornicza w Warszawie.
ul. Willowa 11 lok. 11, 00-790 Warszawa

warszawa.osiczko@komornik.pl
  • tel. (+ 48) 22 112 01 51
  • fax. (+ 48) 22 112 01 55

Kancelaria Marcin Osiczko
ul. Willowa 11 lok.11
00-790 Warszawa

Google Maps
  • NIP: 879-209-94-77
  • REGON: 141607017

Godziny otwarcia

Kancelaria czynna jest w dni robocze:
poniedziałki w godzinach 7.00 - 18.00
wt. - pt. w godzinach 8.00 - 16.00
Komornik przyjmuje w poniedziałki w godzinach 10.00-18.00

Bank

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy:
PKO Bank Polski S.A. 65 1020 1026 0000 1602 0203 6564
W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę płatnika